КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

СПОРТ-ИНВЕСТ ПАНАГЮРИЩЕ ООД

Адрес: 4500 Панагюрище,
България ул, Кръстьо Гешанов 3.

Контакти:
Сл. моб.: +359 899546832
Сл. тел.: +359 357 62081
Сл. тел.: +359 357 62082
E-mail: sportinvest_panagyurishte@abv.bg
Иван Нетов – Управител
Тел.: +359 888 830 817